חלוקת סלי מזון

מאות משפחות מקבלות מהעמותה מדי שבוע סל מזון עשיר וגדוש במצרכים: מוצרי יסוד, פירות, ירקות ועופות.
הסלים נארזים ומחולקים למשפחות על ידי עשרות מתנדבי העמותה המקדישים את זמנם למעשה החסד באופן קבוע.
המתנדבים מעניקים למשפחות יותר ממזון בלבד: הם מגיעים לבתים, שומעים את המצוקה ומשתדלים לסייע בכל נושא ככל שניתן.
בערבי חג העמותה מגדילה את התמיכה במשפחות במצוקה ע”י חלוקת תלושים וסלי מזון מורחבים.
משפחות קשות יום הזקוקות לעזרה ראשונה ודחופה מקבלות מהעמותה כספים עבור חשבונות כגון חשמל, מים, תרופות ועוד.
העמותה זוכה לטפל במשפחות שעומדות בפני ניתוק החשמל ורוכשת מוצרי תינוקות למשפחות שמתקשות לרכשם. בדרך זו אנו מסייעים לנפשות רבות שלולא העמותה היו נותרות בלא צרכיהן הבסיסים.

השארת תגובה