ספר תורה

רוצה לזכות בספר תורה?

עמותת ‘יד יששכר ויצחק’ מכריזה על מבצע התרמה
לצורך רכישת עופות למשפחות נזקקות.
משפחה שמקבלת עוף אחד יכולה להכין ממנו מטעמים רבים.
תוכלו לרכוש כמה עופות שתרצו, כל אחד כפי יכולתו

גם עוף אחד מחיה משפחה שלמה!

torah-copy

רוצה לזכות
בספר תורה?

עמותת ‘יד יששכר ויצחק’ מכריזה
על מבצע התרמה לצורך רכישת עופות למשפחות נזקקות.
משפחה שמקבלת עוף אחד יכולה להכין ממנו מטעמים רבים.
תוכלו לרכוש כמה עופות שתרצו,
כל אחד כפי יכולתו

גם עוף אחד
מחיה משפחה שלמה!

בקרוב הגרלה על ספר-תורה מהודר, משאלת לב כל יהודי.

בתרומת עוף למשפחה למשך שנה אחת

100 ₪ * 12 חודשים  או  50 ₪ *  24 חודשים

תזכה ב>>>

בקרוב הגרלה על ספר-תורה מהודר,
משאלת לב כל יהודי.

בתרומת עוף למשפחה למשך שנה אחת
100 ₪ * 12 חודשים
או  50 ₪ *  24 חודשים
תזכה ב>>>

א

 בכרטיס הגרלה ותוכל לזכות בספר תורה

ב

 כרטיס כניסה לערב הוקרה למתנדבי העמותה

ג

 יום פעילות של חסד יוקדש לזכות יקיריך

ד

 שותפות בכתיבת ח”י שורות בספר התורה